Çerezler

Bu bölümde, bu İnternet Sitesine erişim sağladığınızda ve bu İnternet Sitesini kullandığınızda hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerle ilgili bazı hususlar açıklanmaktadır. Bu İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde hangi kişisel bilgileri nasıl toplandığımız, kişisel bilgileri nasıl yönettiğimiz, bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz, kişisel bilgilerinize erişmek ve kişisel bilgilerinizin düzeltilmesi için nasıl talepte bulunabileceğinize dair daha fazla bilgi için, lütfen bu internet sayfasının en alt kısmında yer alan 'Aydınlatma Metni' bağlantısının tıklanmasıyla erişilebilecek olan Mylan Türkiye'nın Aydınlatma Metnini inceleyiniz.

İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde, Mylan Türkiye, Mylan Türkiye'nın internet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından toplanan bilgiler dışında, siz bilgi sağlamayı tercih etmediğiniz sürece sizinle ilgili kişisel bilgi toplamayacaktır. Talep edebileceğimiz kişisel bilgilerinizi bize vermemeye karar vermeniz durumunda, internet sitesi aracılığıyla belirli bazı bilgi ve/veya hizmetlere erişemeyebilir veya bu bilgi ve/veya hizmetleri alamayabilir ve size belirli bazı ürünleri ve/veya hizmetleri sağlayamayabiliriz.

Mylan Türkiye tarafından toplanan kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulmaktadır. Topladığımız kişisel bilgileri, aşağıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere, üçüncü şahıslara ifşa etmeyecek, açıklamayacak, satmayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak ve bu bilgileri üçüncü şahıslarla herhangi başka bir şekilde paylaşmayacağız. Söz konusu istisnai durumlar, haklarında kişisel bilgilerin toplandığı kişilerin rızası dahilindeki durumlar, yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen durumlar, bu bilgileri ticari faaliyetlerimizin, ürünlerimizin veya hizmetlerimizin (bu internet sitesi de dahil olmak üzere) yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak finansal, yasal, idari veya diğer hizmetleri sağlayan diğer Mylan ile ilgili şirketlerine ve Mylan iştiraklerine, acentelerimize, yüklenicilerimize ve posta evleri, yazılım geliştiricileri, Bilgi Teknolojisi (BT) bakımı sağlayıcıları ve avukatları içeren üçüncü taraf servis sağlayıcılarına sağladığımız durumlar veya bu bilgileri, Mylan Türkiye’nın ürünlerinden veya hizmetlerinden herhangi birinin başka bir kişiye satılması veya devredilmesi nedeniyle (söz konusu ürün veya hizmetin tedariğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla) açıkladığımız durumlardır. Bu kişisel bilgilerin alıcılarından bazıları, yurtdışında, Aydınlatma Metninde ayrıntılı olarak belirtilmiş olan ülkelerde bulunmaktadırlar. Kişisel Bilgilerin yurtdışına aktarılması hususunda internet sitemizin ilgili kısımlarında karşınıza çıkmakta olan Açık Rıza prosedürlerimize atıfta bulunuruz.

Bu Site’yi ziyaret ettiğinizde veya Site’den bilgi indirdiğinizde, Mylan Türkiye’nın internet servis sağlayıcısı (ISS), ziyaretinizin kaydını tutar ve internet adresinizi, alan adınızı (eğer varsa), Site’ye yaptığınız ziyaretin tarihini ve saatini, eriştiğiniz sayfaları ve indirdiğiniz dokümanları, öncesinde ziyaret etmiş olduğunuz internet sitelerini ve de kullandığınız tarayıcının türünü kaydeder. Bu bilgiler sadece istatistiksel amaçlar doğrultusunda ve internet sitesini geliştirme amacıyla kullanılırlar. Ayrıca kişisel olmayan bilgi ve verilerin "çerezler"in kullanılması suretiyle otomatik olarak toplanabileceğinin de farkında olmanız gerekmektedir. Çerezler, bir internet sitesinin tekrar kullanıldığının internet sitesi tarafından anlaşılabilmesi, kullanıcının internet sitesine erişiminin ve internet sitesini kullanımının kolaylaştırılması, bir internet sitesinin kullanım davranışlarını izleyebilmesi ve de içerik geliştirmeyi ve hedef odaklı reklamcılığı mümkün kılacak şekilde toplu verileri derleyebilmesine izin verilmesi amaçlarıyla kullanılmakta olan bilgi parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı standarttır ve çoğu internet sitesinin bunları kullanmakta olduğunu göreceksiniz. Çoğu internet tarayıcısı, çerezleri önceden kabul edecek şekilde ayarlanmışlardır. Çerezleri kabul etmemeyi tercih etmeniz halinde, internet tarayıcınızı çerezleri reddedecek veya çerezler kullanılırken sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Son Güncelleme:  2.11.2020