Kullanım Koşulları

Bu internet sitesi ("Site") Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (işbu Kullanım Koşulları'nda "Mylan Türkiye", "biz", "bizim" veya "biz" olarak anılacaktır) aittir. Bu Site’yi kullanımınız işbu Kullanım Koşullarına tabidir. Bu Site’ye erişmek ve göz atmak suretiyle, Aydınlatma Metnimizi (buradan erişilebilir) de içeren işbu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Aydınlatma Metnini ve işbu Kullanım Koşullarını dikkatlice gözden geçirmelisiniz ve işbu Şartları kabul etmediğiniz takdirde ise, bu Site’yi kullanmayı ivedilikle bırakmanız gerekmektedir.


1. Tanımlar ve Yorumlama

Bu Kullanım Koşullarında, içerik aksini gerektirmedikçe: "Fikri Mülkiyet", bu Site’nin tasarımını ve bu Site’de gözükmekte olan tescilli olsun olmasın tüm içeriği, ticari markaları (logolar dahil olmak üzere), alan adlarını, telif haklarını, bilgisayar yazılımı haklarını, veritabanlarını ve veritabanı listelerini, gizli bilgileri, teknik bilgileri, ticari sırları ve kullanım kılavuzlarını içerir.

"Kurum", adına bu Site’ye erişimde bulunulan veya adına bu Site’nin kullanıldığı bir organizasyon anlamına gelir.

 • "siz" ise bu Site’ye erişen ve bu Site’yi kullanan herhangi bir kişi anlamına gelirsiniz; ve
 • Bir kişinin bu Site’ye bir Kurum için veya bir Kurum adına eriştiği veya bu Site’yi bir Kurum için veya bir Kurum adına kullandığı durumlarda ise, "siz" söz konusu erişim veya kullanımın adına yapıldığı Kurumsunuzdur.
 • "sizin" şeklinde yapılan atıflar da ise, "sizin" kelimesi, ilgili "siz" kelimesinin anlamına karşılık gelen anlamı taşıyacaktır.

Bağlamın izin verdiği durumlarda, bir "kişi"ye atıflar, herhangi bir bireyi, firmayı, şirketi, kişilerin tüzel kişilik halinde şirketleşmiş olduğu bir ortaklığı veya tüzel kişilik halinde şirketleşmemiş olduğu adi bir ortaklığı, şahsen kayıtlı olmayan kişiler, herhangi bir kamu, federal, eyalet, teritoryal ya da bölgesel otoriteyi ve herhangi bir hükümeti ve de herhangi bir hükümete ya da bahsi geçen herhangi bir otoriteye bağlı herhangi bir kurumu içerebilir.


2. İçerik

Bu Site’deki içerikler, Türkiye’de ikamet etmekte olan insanların kullanımı ve bilgi edinmesi için hazırlanmış olup, dolayısıyla bu site ve içeriği Türkiye yasalarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu Site tıbbi durumlara ve bunların tedavisine atıfta bulunabilecek olmakla birlikte, bu atıflarla özel tıbbi teşhislerde bulunma veya tedavi önerileri sunma amacını taşımamaktadır. Dolayısıyla, tedavi edilmesini istediğiniz herhangi bir tıbbi hastalık için, sağlık uzmanınızdan uygun tıbbi tavsiye almanız gerekmektedir. Bu Site’deki bilgilerin doğru ve güncel nitelikte olması için gerekli tüm makul çabalar gösterilmiş olsa da, Site içeriğindeki olası herhangi bir hata veya eksiklik dolayısıyla Mylan Türkiye hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3. Fikri Mülkiyet

Bu Sitede yer alan tüm Fikri Mülkiyet, bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Mylan Türkiye (veya Mylan Türkiye’nın ilgili içerik sağlayıcısı)’ye ait metinleri, grafikleri ve telif hakkı çalışmalarını içerir. Mylan Türkiye, bu Site’nin verilerine, tasarımına ve düzenine ilişkin tüm fikri hakların münhasır sahibidir. Site’de gördüğünüz veya okuduğunuz her şeyin telif haklarına tabi olduğunu ve açık bir şekilde ifade edilmiş olan yazılı iznimiz olmaksınız kullanılamayacağını (işbu Kullanım Koşullarında aksi belirtilmediği sürece) varsaymanız gerekmektedir. Bu Site’yi kullanımınız ve bu siteye ve içerdiği her türlü içeriğe erişiminiz, bu Site veya içeriği ile ilgili olarak size herhangi bir hak, ünvan veya menfaat sağlamaz veya herhangi bir hak, ünvan veya menfaatin size devredildiği anlamına gelmez. Bu Site’nin veya içeriğinin herhangi bir şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması yasak olup, aksine herhangi bir eylemde bulunulması cezai ve hukuki yaptırımlara neden olabilir.
Bu Site’nin hiçbir bölümü,

 • herhangi bir ticari amaçla dağıtılamaz veya kopyalanamaz ya da başka herhangi bir esere veya yayına (basılı kopya, elektronik kopya veya başka herhangi bir formattaki) dahil edilemez; veya
 • yalnızca bilgilendirme amacıyla ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda yazdırabilmeniz, sabit diskinize indirebilmeniz ve Site’den alıntı yapabilecek olmanız dışında, Mylan Türkiye’nın açıkça ifade edilmiş önceden yazılı izni olmaksızın, yeniden satılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez veya saklanamaz (başka bir internet sitesinde veya başka herhangi bir elektronik formatta saklanması dahil olmak üzere). Mylan Türkiye, Site’de görüntülenen materyalleri kullanımınızın, bize ait olmayan veya bizimle herhangi bir bağlantısı bulunmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğine dair herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır. İlgili olarak gerçekleştirilecek herhangi bir çoğaltma işleminin, Mylan Türkiye’nın ilgili içerikteki haklarının belirgin bir şekilde onaylanmasını içermesi gerekmektedir.

4. Yetki

Bu Site’ye bir Kurum için veya bir Kurum adına erişmekte ya da bu Site’yi  bir Kurum için veya bir Kurum adına kullanmakta iseniz, bahsi geçen Kurum adına söz konusu erişim veya kullanım işlemini yapmak için uygun yetki ve güce sahip olduğunuza ve bahsi geçen Kurum adına işbu Kullanım Koşullarını kabul etmeye yetkili olduğunuza dair teminat vermiş olursunuz.

5. Ek Koşullar

Zaman zaman bu Site aracılığıyla kullanabileceğiniz tüm promosyonlar veya yarışmalar için, söz konusu türden promosyonları elde etmeden veya söz konusu türden yarışmalara katılmadan önce, bazı ek şartları ve koşulları kabul etmeniz gerekebilir. Bahsi geçen türden ilave şartlar ve koşullar veya lisans sözleşmeleri işbu Kullanım Koşulları ile birlikte okunmalıdır. Bahsi geçen türden ilave şartlar ve koşullar ile işbu Kullanım Koşulları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bahsi geçen şartlar ve koşullar geçerli olacaktır.

6. Sizin Sorumluluklarınız

Bu Site’yi yalnızca Site’nin kullanıma sunulduğu amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz. Bu Site’yi herhangi bir uygunsuz, zarar verici, saldırgan veya yasa dışı amaç doğrultusunda kullanmamayı kabul edersiniz. Bu Site’ye zarar vermemeyi veya bu Site’nin aksamasına yol açmamayı kabul edersiniz.Amaçlarınıza ulaşma bağlamında bu Site’nin uygunluğu ve bu Site’den edinilen bilgiler hakkında kendi değerlendirmenizi yapmaktan sorumlusunuz. Bu Site üzerinden edinilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz tüm eylemlerden ve de söz konusu bilgileri kullanımınızdan kaynaklanan tüm sonuçlardan bizzat siz sorumlusunuz.

Site’nin veya bu Site aracılığıyla size sunulan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak, tüm ilgili düzenleyici kurumların ilgili her türlü yasalarına, düzenlemelerine, kurallarına, yönetmeliklerine, emirlerine veya kararlarına tam olarak uyacağınızı kabul edersiniz. Buna karşın;

 • Site’yi herhangi bir yasa dışı faaliyet için veya herhangi bir yasayı ihlal etmemize neden olacak herhangi bir faaliyet için kullanamazsınız;
 • bir kişinin gizliliğinin ihlal edilmesini veya özel, gizli veya güvenli bilgilerin ifşa edilmesini netice verecek hiçbir eylemde bulunamazsınız;
 • Site’yi Mylan Türkiye’ye, Mylan Türkiye çalışanlarına veya diğer kişilere hakaret etmek için kullanamazsınız;
 • mülkümüze veya diğer kişilerin mülküne zarar verebilecek olan virüsleri içeren dosyaları yükleyemezsiniz;
 • Bu Site’ye, bizim düşüncemize göre rahatsızlığa neden olması veya hakaret, ırkçı fikirler, küfürler, müstehcenlik, tehdit veya pornografik içerik içermesi ya da herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya yasadışı, hileli, aldatıcı veya yanıltıcı olması, istenmeyen e-posta veya "trolling" olması veya ticari satış mesajlarını veya başka türden mesajları içermesi muhtemel olan materyaller veya başka herhangi bir şekilde sistemlerimize veya herhangi bir üçüncü tarafın sistemlerine veya ağ güvenliğine zarar veren materyaller dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla izinsiz hiçbir materyali gönderemez veya iletemezsiniz.

Sizin tarafından oluşturulan veya sizin kaynak adres olduğunuz herhangi bir materyali veya içeriği (“Kullanıcı İçeriği”) Site’ye yüklemeniz veya göndermeniz halinde:

 • Kullanıcı İçeriği’nin;
  • herhangi bir yasayı ihlal etmediğini; ve
  • sizin orijinal eseriniz olduğunu ve/veya söz konusu Kullanıcı İçeriği’ne ilişkin gerekli fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunuzu ve de söz konusu Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir telif hakkını, ticari marka hakkını ya da herhangi başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini garanti etmiş olursunuz;
 • Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak telif hakları dahilindeki manevi haklarınızdan feragat etmiş olursunuz ve ilgili olarak Mylan Türkiye'ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamazsınız;
 • Kullanıcı İçeriği kişisel bilgileri içermekte ise, kişisel bilgileri açıklanan kişinin, kişisel bilgilerinin Mylan Türkiye tarafından Site’de kullanılmasına veya gösterilmesine rıza göstermiş olduğunu onaylamış olursunuz;
 • Mylan Türkiye, size bildirimde bulunarak veya size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Site’deki Kullanıcı İçeriği’ni herhangi bir nedenle değiştirebilir veya kaldırabilir; ve
 • Mylan Türkiye’ya, şu an itibarıyla bilinmekte olan veya gelecekte bilinecek olan herhangi bir medya ortamında, Kullanıcı İçeriği’nin telif hakkı dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği’nin kullanılmasına, değiştirilmesine, düzenlenmesine ve görüntülenmesine ilişkin münhasır olmayan, kalıcı, dünya çapında geçerli, geri alınamaz, telifsiz, devredilemez bir hak vermiş olursunuz.

Site’nin Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamanıza izin vermesi, Site’ye yükleyebileceğiniz Kullanıcı İçeriği’ni Mylan Türkiye’nın onayladığı veya tasdik ettiği anlamına gelmez. Mylan Türkiye, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, kaldırma hakkını saklı tutar.

7. Mylan Türkiye’nın Sorumlulukları

Mylan Türkiye, Site’nin her zaman hatasız, hızlı bir biçimde ulaşılabilir, sürekli ve virüssüz olmasını sağlamak için elinden gelen her türlü gayreti gösterecek olup, aynı zamanda Site’nin bakım periyotları dışındaki tüm zamanlarda kullanılabilir olmasını sağlamak için de çaba gösterecektir. Bununla birlikte, Mylan Türkiye, Site’nin ve/veya Site’yi kullanımınızın hatasız, hızlı bir biçimde ulaşılabillir, sürekli ve virüssüz olacağına veya Site üzerinden Mylan Türkiye tarafından sağlanan bilgilerin de eksiksiz, doğru veya güncel olacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Mylan Türkiye, bu Site’yi herhangi bir zamanda geçici veya kalıcı olarak değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

8. Feragatname

Bu Site’de verilen bilgiler sadece genel rehberlik amaçlıdır. Bu Site’de yer alan bilgilerin kullanıcılarının kendi değerlendirmelerini yapmaları ve bu Site’de öne çıkarılan ürünlerin ve bu Site’de yer alan bilgilerin kendi kullanımlarına yönelik olarak uygunlukları ve elverişlilikleri hakkında tıbbi ve profesyonel danışmanlık almaları gerekmektedir.

9. Sorumluluğun Bütünüyle Reddi

Bu Site’yi ilgili sorumluluk tamamen size ait olacak şekilde kullanırsınız. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde:

Mylan Türkiye, Bu Site’ye erişiminizle veya bu Site’yi kullanımınızla veya bu Site’deki içeriğe ya da bu Site aracılığıyla erişilen içeriğe erişiminizle veya bu Site’ye erişilememesi ve/veya bu Site’de yer alan belirli bilgilerin veya materyallerin yanlış, eksik veya güncel olmamaları ile bağlantılı olarak, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuçsal, cezai veya başka bir biçimde maruz kaldığınız veya uğradığınız hiçbir kayıptan, zarardan, maliyetten veya masraftan sorumlu olmayacaktır. Mylan Türkiye, casus yazılımlardan, virüs, solucan, truva atı programlarından veya Site’nin kullanımı dolayısıyla bilgisayarınıza bulaşabilecek diğer yıkıcı nitelikteki nesnelerden kaynaklanan kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. Mylan Türkiye, açık bir şekilde, Site'nin güvenliğine ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.

Pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal edilmemesi gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm taahhütler, beyanlar ve garantiler (açık, zımni veya yasalara dayanan) kapsam dışında olup, Mylan Türkiye Site’nin veya içeriğinin eksiksiz, doğru veya güncel olduğuna veya Site’ye kesintisiz veya hatasız veya virüssüz bir şekilde erişim sağlanabileceğine dair hiçbir beyanda bulunmamakta veya hiçbir garanti vermemektedir. Mylan Türkiye, bu Site’ye, bu Site’nin herhangi bir içeriğine veya özelliğine erişiminizi, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar ve de Mylan Türkiye, söz konusu kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme eylemi sonucunda ortaya çıkabilecek olan herhangi bir kayıptan, maliyetten, zarardan veya yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.

İşbu Kullanım Koşullarında belirtilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar, Mylan Türkiye’nin bu Site’yi sunmak için kullandığı ilgili tedarikçileri, lisans sağlayıcıları ve Mylan Türkiye’nın acenteleri için de geçerli olacaktır.

10. Tazminat

Mylan Türkiye’nin, tarafınızdan Mylan Türkiye'ye sağlanan herhangi bir yanlış veya eksik bilgi sebebiyle veya işbu Kullanım Koşulları kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün tarafınızca ihlal edilmesi (işvereninizin, yüklenicilerinizin veya acentelerinizin herhangi bir eylemi veya ihmali de dahil olmak üzere) nedeniyle, uğradığı veya maruz kaldığı herhangi bir kayıp, zarar, maliyet veya masraf (Hukuk müşaviri aracılığıyla veya kendi müşteri tabanında meydana gelmiş veya başka türlü gerçekleşmiş icra masrafları da dahil olmak üzere) dolayısıyla, Mylan Türkiye’yi, Mylan Türkiye’nın ilgili tedarikçilerini, lisans sağlayıcılarını ve de acentelerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.

11. Gizlilik ve Beyanlar

Site’ye elektronik posta yoluyla veya başka bir şekilde iletilmiş olan herhangi bir iletişimin veya materyalin, gizli ve tescilli olmadığı değerlendirilecektir. Fikirler, tavsiyeler, bilgiler veya diğer materyaller dahil olmak üzere iletmiş oldduğunuz her şey, Mylan Türkiye’nin mülkü haline gelecek olup, hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılabilecek, çoğaltılabilecek, yayınlanabilecek, değiştirilebilecek, uyarlanabilecek ve iletilebilecektir.

Gelecekteki performansa ve çözümlere dair beyanlar da dahil olmak üzere, gelecekle ilgili verilen her türlü beyanatlar, gelecekteki olaylarla ilgili bazı varsayımlara dayanabilecek olup, bu olayların Mylan Türkiye'nin kontrolü dışında olabilecek olması dolayısıyla gerçek sonuçların söz konusu beyanatlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek diğer bazı belirsizliklere ve faktörlere tabi olabilirler.

12. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri

Bu Site üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu internet siteleri bizim tarafımızdan hazırlanmamış olup, bizim tarafımızdan kontrol de edilmemektedir. Bu internet sitelerinin bağlantıları, yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmış olup, bu bağlantılar aracılığıyla erişim sağlanabilecek olan herhangi bir üçüncü taraf internet sitesini denetlendiğimiz, tasdik ettiğimiz, onayladığımızı veya teyit ettiğimiz anlamına gelmez. Mylan Türkiye, söz konusu türden üçüncü taraf internet sitelerinde bulunan hiçbir bilgi, içerik veya materyalden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

13. Hiper Bağ İlişkisi Kurma

Bizim iznimiz olmaksızın internet sitenizi bu Site’ye bağlayamazsınız. Bu Site’nin herhangi bir bölümüne bağlanmak istiyorsanız, lütfen bu isteğinizi info.tr@mylan.com  adresine e-posta ile gönderiniz. Mylan Türkiye, bu Site’ye yapılan hiper bağlantıları yasaklama hakkını saklı tutar ve siz de Mylan Türkiye’nın isteği üzerine herhangi bir hiper bağlantıyı kaldırmayı veya sona erdirmeyi kabul edersiniz. Bu Site’deki materyallerin hiçbir bölümünü, reklam veya diğer gelir getiren materyalleri dahil etmek suretiyle çerçeveleyemezsiniz.

14. Tabi Olunan Kanunlar

Bu Site ve bu Site’nin Kullanım Koşulları Türkiye yasalarına tabi olup, bu Site veya Kullanım Koşulları ile ilgili tüm meseleler veya anlaşmazlıklar, münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri tarafından ele alınacaktır.

15. Değişiklikler

Mylan Türkiye, işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda söz konusu değişiklik derhal yürürlüğe girecek şekilde değiştirebilir. Bu nedenle, uymak durumunda olduğunuz Kullanım Koşullarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret etmeniz gerekmektedir. Gerçekleştirilen herhangi bir değişiklikten sonra da bu Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

16. Aydınlatma Metni

Bu Site’nin ana sayfasında yer alan Aydınlatma Metni, kişisel bilgilerinizin Mylan Türkiye tarafından toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına dair konuları düzenlemektedir. Aydınlatma Metni,, işbu Kullanım Koşullarının bir parçasını oluşturur.

Herhangi bir bilgiyi elde etmek veya bu Site üzerinden herhangi bir tanıtım veya yarışma faaliyetine katılmak amacıyla kişisel bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, bu kişisel bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması gerekmektedir. Kendinizden başkasıyla ilgili herhangi bir kişisel bilgi sağlıyor olmanız halinde, söz konusu kişisel bilgileri verme konusunda yetkili olduğunuza dair taahhütte bulunmuş olursunuz.

Site’yi ziyaret ettiğinizde, Mylan Türkiye’nın internet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından toplanmakta olan bilgiler dışında, Mylan Türkiye, vermeyi tercih etmediğiniz sürece sizinle ilgili kişisel bilgileri toplamayacaktır. Sizden talep edebileceğimiz kişisel bilgilerinizi bize vermemeye karar vermeniz durumunda, Site üzerinden belirli bilgi ve/veya hizmetlere erişemeyebilir veya bu bilgi ve/veya hizmetleri alamayabilirsiniz ve de size belirli ürünleri ve/veya hizmetleri sağlayamayabiliriz.

Site’yi ziyaret ettiğinizde veya Site’den bilgi indirdiğinizde, Mylan Türkiye’nın internet servis sağlayıcısı (ISS), ziyaretinizin kaydını tutar ve internet adresinizi, alan adınızı (eğer varsa), Site’ye yaptığınız ziyaretin tarihini ve saatini, eriştiğiniz sayfaları ve indirdiğiniz dokümanları, öncesinde ziyaret etmiş olduğunuz internet sitelerini ve de kullandığınız tarayıcının türünü kaydeder. 

17. Çerezler

Mylan Türkiye, bu Site’de uyarlanmış halde bulunan bilgi ve hizmetlere erişim sağlayabilmeniz ve Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde size daha iyi hizmet verilebilmesi amaçları doğrultusunda "çerezler" kullanabilir. Bir çerez, Site’nin tarayıcınıza gönderdiği ve daha sonradan Site tarafından tekrar alınabilmesi için sisteminizde depolanabilecek olan küçük bir veri dosyası anlamına gelmektedir. Çerezler, farklı internet siteleri aracılığıyla hareketlerinizi izlemekle birlikte, sizinle ilgili başka herhangi bir kişisel bilgiyi kaydetmezler. Çerezler, bir internet sitenizde gezinmenize ve de bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde edindiğiniz deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmaları amacıyla internet sitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Çoğu internet tarayıcısı, çerezleri önceden kabul edecek şekilde ayarlanmışlardır. Çerezleri kabul etmemeyi tercih etmeniz halinde, internet tarayıcınızı çerezleri reddedecek veya çerezler kullanılırken sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mylan Türkiye, bu Site’nin kullanımı ile ilgili kişisel olmayan istatistikleri, Site’nin sürekli olarak geliştirilmesi ve yanı sıra müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanabilir. Bu istatistikler kişisel bilgileri içermez.

18. Bize Ulaşın

Bu Siteyle veya işbu Kullanım Koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşın.

Son Güncelleme:  2.11.2020