Beşeri Tıbbi Ürün

 • Rantudil 90 mg Uzatılmış Salımlı Kapsül

  Rantudil etken maddesi asemetasin olan ; antienflamatuar, analjezik, antipiretik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal bir aktif maddedir.

  Formülü

  1 kapsül Rantudil Retard; 30 mg’ı Toz, 60 mg Granül halde ; 90 mg asemetasin içerir. Ayrıca 1 kapsül Rantudil Retard; boyar madde olarak 0.1232 mg sarı demir oksit, 0.2156 mg kırmızı demir oksit, 0.0616 mg siyah demir oksit ve 0.77 mg titanyum dioksit içerir.

  Endikasyonları

  Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut atriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. Oral kullanım içindir. 300 mg’a kadar, günlük 1 kapsül önerilir.
  Kapsüller, tok karnına yeterli miktar sıvı ile alınmalıdır. Mide rahatsızlığı durumunda yemekle ile birlikte alınması önerilir.
  Rantudil Retard Kapsül, ağız yolundan alınan bir ilaçtır. Rantudil Retard Kapsül’ü her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • RANTUDIL® FORTE

  Rantudil etken maddesi asemetasin olan ; antienflamatuar, analjezik, antipiretik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal bir aktif maddedir.

  Formülü

  1 kapsül Rantudil Forte; 60 mg toz halde asemetasin içerir.
  Ayrıca 1 kapsül Rantudil Forte; boyar madde olarak 0.1123 mg sarı demir oksit, 0.0733 mg kırmızı demir oksit, 0.39mg titanyum dioksit içerir.

  Endikasyonları

  Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut atriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. 300 mg’a kadar, günlük 1-3 kapsül önerilir.
  Kapsüller, tok karnına yeterli miktar sıvı ile alınmalıdır. Mide rahatsızlığı durumunda yemekle ile birlikte alınması önerilir.
  Rantudil Forte Kapsül, ağız yolundan alınan bir ilaçtır. Rantudil Forte Kapsül’ü her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • REPARIL® -GEL N

  Şişliği giderici (antiödematöz, antivariköz), iltihap giderici (anti-enflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) REPARİL-GEL N haricen kullanıma yönelik bir jeldir.

  Formülü

  100 gramında etken madde olarak 1 g essin; 5 g dietilamin salisilat ve yardımcı maddeler olarak; lavanta yağı, portakal çiçeği yağı (neroli yağı) ve isopropil içerir. Bir kutu REPARİL-GEL N 50 gram olarak ambalajlanmıştır.

  Endikasyonları

  REPARİL-GEL N travma sonucu oluşan ezik, çürük, burkulma (distorsiyon), kan toplanması (hematom) ve kiriş kılıfı yangısında (tendovaginit) durumlarında, omurga kemiğinin ağrılı durumlarında (servikal sendrom, sırt ağrısı, bel ağrısı [lumbago], siyatik), yüzeysel toplardamar iltihabı (tromboflebit) ve varisleşmiş damarlarda kullanılır.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. İlgili cilt bölgesine, uygulanacak sahanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç cm uzunluğunda jel sıkılarak istenirse hafif masaj ile ince bir tabaka halinde cilde tatbik edilir. REPARİL-GEL N şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır . Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur. Reparil-Gel N’i, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • Allergodil Burun Spreyi

  Allergodil Nazal Sprey, 10 ml berrak, çözelti içeren cam şişelerde sunulan azelastin etken maddeli anti-alerjik/antihistaminik bir burun spreyidir.

  Formülü

  1 sprey püskürtmesi (0.14 ml) 0.14 mg azelastin hidroklorür içerir..

  Endikasyonları

  Mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik rinit (burun kaşıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır. Yapılan çalışmalarda etkinliğin 15 dakikada başladığı gösterilmiştir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, Allergodil Nazal Sprey, her bir burun deliğine günde 2 defa 1 kez püskürtme yapılarak kullanılır (sabah ve akşam; günlük toplam doz 0.56 mg azelastin hidroklorüre eşdeğerdir).

  Allergodil Nazal Sprey, burun yolundan alınan bir ilaçtır. Allergodil Nazal Sprey’i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • ALLERGODIL® Göz Damlası

  Allergodil Göz Damlası, beyaz vidalı kapaklı, damlalıklı, opak plastik şişelerde 6 ml berrak, renksiz solüsyon içeren antialerjik/antihistaminik bir göz damlasıdır.

  Formülü

  Allergodil Göz Damlası, her bir damlada etkin madde olarak 0,015 mg azelastin hidroklorür içermektedir.

  Endikasyonları

  4 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde gözlerdeki mevsimsel alerjik şikayetlerde (örneğin saman nezlesi) ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, göz yaşarması gibi belirtilerin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. •

  12 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde gözlerdeki mevsimsel olmayan (perenial) alerjik şikayetlerde (konjuktiva enflamasyonu, konjunktivit) ortaya çıkan kızarıklık, kaşıntı, göz yaşarması gibi belirtilerin tedavisinde kullanılır

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe, Allergodil Göz Damlası, her bir göze, günde 2 defa 1 kez damlatma yapılarak kullanılır

  Allergodil Göz Damlası, göz’e damlatma yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Allergodil Göz Damlası’nı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • CIBACEN®

  Cibacen 10 mg, Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü olup, Hipertansiyon ve Konjestif Kalp Yetmezliğinde kullanılır.

  Formülü

  Cibacen Bir film tablet 10 mg benazepril hidroklorür içeren Sarı renkte, ortadan çentikli film kaplı bölünebilir tabletdir(divitab)

  Endikasyonları

  Tek başına ya da diğer antihipertansif ajanlarla kombine olarak hipertansiyon tedavisi ve Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA Sınıf II-IV) ek tedavi için kullanılır.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. Tiyazid diüretik kullanmayan hastalarda tavsiye edilen başlangıç dozu günde 10 mg dır. Doz günde 20 mg'a çıkarılabilir. Dozaj kan basıncı cevabına göre, genellikle 1-2 hafta aralıklarla, ayarlanmalıdır. Bazı hastalarda doz aralığının sonuna doğru antihipertansif etki azalabilir. Böyle hastalarda total günlük doz iki eşit doza bölünmelidir. Hipertansif hastalarda CİBACEN'in tavsiye edilen günlük maksimum dozu, tek doz veya iki doz halinde verilen 40 mg dır.

  Cibacen, ağız yolundan alınan bir ilaçtır. Cibacen’i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • CIBADREX® (5 mg / 6,25 mg) / (10 mg / 12,5 mg)

  Cibadrex, Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü ile bir diüretik olan HCTZ kombinasyonu olup, Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

  Formülü

  Cibadrex 5/6,25 ; Film kaplı her bir tablet 5 mg benazepril hidroklorür ve 6,25 mg hidroklorotiyazid
  Cibadrex 10/12,5;Film kaplı her bir tablet 10 mg benazepril hidroklorür ve 12,5 mg hidroklorotyazid

  Endikasyonları

  Hipertansiyon tedavisi .

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. Benazepril / hidroklorotiyazid Renin-anjiyotensin sistemi (RAS) üzerine inhibitör etkisinden dolayı benazepril, hidroklorotiyazid ile sinerjik etki gösterir; diüretiğin RAS üzerindeki aksi yönde regülatör stimülasyonunu bloke ederek kan basıncını düşürür. Renin-anjiyotensin sisteminin hidroklorotiyazid ile aktivasyonu kan basıncını anjiyotensin II konsantrasyonuna daha bağımlı kılarak benazeprilin etkinliğini artırır.Kontrollü klinik çalışmalarda, benazepril ve hidroklorotiyazid kombinasyonunun plazma renin aktivitesi üzerine aditif stimülan ve aldosteron üzerine aditif inhibitör etkisi olduğu gösterilmiştir. Klinik çalışmalarda, günde bir kez verilen en düşük dozlu Cibadrex kombinasyonunun (5/6.25 mg) hafif ve orta şiddette hipertansiyonu olan hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrol altına aldığı ve bu tür hastalarda günde bir kez alınan 10/12.5 mg Cibadrex kombinasyonunun kan basıncını klinik olarak önemli oranda azalttığı gösterilmiştirCibacen, ağız yolundan alınan bir ilaçtır. Ciabcen’i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Cibadrex, ağız yolundan alınan bir ilaçtır. Cibadrex’i her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • DYMISTA®

  Henüz Satışa Sunulmamıştır

  Dymista Solüsyon Burun Spreyi, Alerjik Rinit tedavisinde nazal semptomların giderilmesinde kullanılır.

  Formülü

  Dymista, etkin madde olarak, antienflamatuar etkinliğe sahip flutikazon propiyonat ve antihistaminik, mast hücre stabilizasyonu etkinliğine sahip azelastin içermektedir.

  Endikasyonları

  Dymista, orta ila şiddetli mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde, intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapisinin yeterli olmadığının düşünüldüğü durumlarda endikedir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Dymista, doktorlar tarafından başka bir şekilde önerilmedikçe, günde iki kez (sabah ve akşam) her bir burun deliğine birer püskürtme yapılarak uygulanır. 12 yaş altı için kullanımı uygun değildir.

  Dymista, sadece burun içine uygulamaya yönelik olup, uzun dönem kullanım için uygundur.

  Spreyin hazırlanması; Şişeyi, aşağı ve yukarı döndürerek 5 saniye kadar hafifçe çalkalayınız ve ardından koruyucu kapağı çıkartınız. İlk kullanımdan önce, pompayı 6 kere bastırıp bırakarak Dymista'yı hazırlamalısınız. Dymista'nın 7 günden uzun süre kullanılmaması durumunda, pompayı bir kere bastırıp bırakarak tekrar hazırlamanız gerekecektir.

  Raf ömrü 36 ay olup, açıldıktan sonra 6 ay boyunca kullanılabilir.

  Daha detaylı bilgi için lütfen doktorunuza başvurunuz ve Dymısta’yı, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • DONA® 750 mg


  DONA_Packshot_2017
 • THIOCTACID®

  Thioctacid 600 mg HR Film Kaplı 30 Tablet, Alfa-lipoik asit (tioktik asit), vitamin benzeri, ancak alfa-keto asitlerin oksidatif dekarboksilasyonunda koenzim fonksiyonuna sahip endojen bir maddedir.

  Formülü

  Her bir film kaplı tablet 600 mg alfa lipoik asit (tioktik asit) içerir.

  Endikasyonları

  Periferal (sensomotor) diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde endikedir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. Günlük doz; kahvaltıdan yaklaşık 30 dakika önce tek doz olarak alınan Thioctacid HR film kaplı tablettir (600 mg alfa-lipoik aside (tioktik aside) eşdeğer). Diyabetik polinöropati kronik bir rahatsızlık olduğu için, uzun dönemli tedavi gerekebilir. Diyabetik polinöropati tedavisinin temeli diyabetin optimum kontrolüdür.

  Thioctacid HR film kaplı tabletler çiğnenmeden, yeterli miktarda sıvı ile mide boşken alınmalıdır. Gıdalarla birlikte alınımı alfa-lipoik asit (tioktik asit) emilimini azaltabilir. Bu nedenle, özellikle gastrik boşalma süresi uzamış hastalarda tabletler kahvaltıdan yarım saat önce alınmalıdır.

  Thioctacid’i, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  PACKSHOT
 • AMINESS-N®


 • TASMAR®


  tasmar
 • PROTAMIN® ICN

  Protamin, Hemostatikler/Antihemorajik bir ajan olup, Protamin, %67'si argininden oluşan ve yüksek ölçüde alkali olan bir polipeptittir.

  Formülü

  Protamin ICN 5000 IU/5 ml IV Protamin Hidroklorür içeriğine sahip enjeksiyonluk çözelti içeren ampul.

  Endikasyonları

  Heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparinle tedavi esnasında doz aşımı veya kanamanın tedavisinde, Acil ameliyat öncesi heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparinlerin antikoagülan etkilerini ortadan kaldırmak için, Arter ve kalp cerrahisi veya diyaliz işlemlerinde ekstrakorporeal sirkülasyon esnasında uygulanmış olan heparini nötralize etmek için de kullanılır.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Enjektabl kullanım içindir. Protamin hidroklorür dozu, heparinin nötralize edilecek miktarına ve tipine, heparin enjeksiyonundan sonra geçen zamana ve uygulama yoluna bağlıdır.

  Protamin’i, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • MESTINON®

  Mestinon, etkin madde olarak piridostigmin içerir. Her bir draje 60 mg piridostigmin bromür içermektedir. Piridostigmin, kasların kasılmasında görev yapan asetilkolin adı verilen maddeyi yıkan enzimin çalışmasını engelleyen antikolinesteraz grubundandır.MESTİNON, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:.

  Formülü

  Her bir draje 60 mg piridostigmin bromür içerir. 20 drajelik paketlerdedir.

  Endikasyonları

  Miyastenia gravis (istemli hareket eden bazı kaslarda, harekete bağlı olarak çabuk yorulma ve güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkan sinir-kas kavşağına ait bir hastalık.), Paralitik ileus (barsak kaslarının çalışamamasına bağlı barsak tıkanması), atonik kabızlık (barsak tembelliğine bağlı kabızlık), Ameliyat sonrası idrar kesesinde aşırı idrar birikmesinin giderilmesi.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Oral kullanım içindir. Dozaj ve doz sıklığı, hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye cevabına bağlıdır. Gün boyunca belli aralıklarla verilen 30-180 mg'lık çoklu doz kullanılır. Toplam günlük doz, 120 – 1200 mg aralığındadır, ancak bazı hastalarda doz titrasyonu ile daha yüksek dozlar gerekebilir.

  Mestinon’u, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • THERMO® RHEUMON

  Thermo Rheumon, etken maddesi etofenamat olan ; antienflamatuar, analjezik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal topikal bir üründür. Masaj Başlığı ve benzil nikotinat sayesinde kolay kullanım imkanı ve ısıtıcı özellik gösterir.

  Formülü

  1 g Thermo Rheumon Krem; 100 mg etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat içerir. (50 gr. Tüpte kullanıma sunulmuştur)

  Endikasyonları

  Kas iskelet sistemine ait yumuşak dokuların subakut ve kronik romatizmal hastalıkları.

  Musküler Romatizma, Donmuş Omuz (Omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kas sertliği, Lumbago, Siyatalji, Tenosinovit, Bursit, Omurga veya eklemlerde aşırı zorlanmaya ve erozyana bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz, osteoartrit)

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Thermo Rheumon Kremi, günde 3-4 kez ağrılı bölgeye fındık büyüklüğünde uygulayınız.

  Thermo Rheumon sadece derinize dışarıdan uygulama için uygundur.

  Thermo Rheumon Krem’in uygulanırken Masaj Başlığını kullanınız ve masaj başlığını hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle kremi deriye iyice yedirerek sürünüz.

  Thermo Rheumon’u, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  thermo_rheumon
 • RHEUMON® SPREY

  Rheumon Sprey, etken maddesi etofenamat olan ; antienflamatuar, analjezik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal topikal bir üründür.

  Formülü

  Her 1 ml çözelti 100 mg ve her bir püskürtme 18 mg etofenamat içerir.

  Endikasyonları

  Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan ağrının dışarıdan destekleyici semptomatik tedavisi ; Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra eklemlerdeki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara ait ağrılı durumlar, Gonartrozlarda eklem çevresi yumuşak dokulara (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ait ağrılı durumlar

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Rheumon 100 mg/ml sprey, vücudun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez uygulanabilir.

  Rheumon Sprey’i, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  rheumon_sprey
 • RHEUMON® I.M.

  Rheumon I.M., etken maddesi etofenamat olan ; antienflamatuar, analjezik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal enjektabl bir üründür.

  Formülü

  Her bir ampul, 2 ml enjeksiyon çözeltisi içinde 1 g etofenamat içerir. Ampul (Enjeksiyonluk çözelti) İntramusküler (i.m.) uygulama için steril, apirojen, renksiz ve berrak yağlı çözelti.

  Endikasyonları

  Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Rheumon I.M, erişkinlerde, genelde 2 ml'lik RHEUMON İ.M. enjeksiyonluk çözeltinin (1 ampul, 1000 mg etofenamata e şdeğerdir) derin tek bir intramusküler enjeksiyonu yeterlidir..

  Rheumon IM’yi, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  rheumon_ampul
 • RHEUMON® JEL

  Rheumon Jel, etken maddesi etofenamat olan ; antienflamatuar, analjezik özellikleri olan ve iyi tolere edilen non-steroidal topikal bir üründür.

  Formülü

  Her bir g jel 50 mg etofenamat içerir.

  Endikasyonları

  Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan ağrının dışarıdan destekleyici semptomatik tedavisi ; Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra eklemlerdeki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara ait ağrılı durumlar, Gonartrozlarda eklem çevresi yumuşak dokulara (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ait ağrılı durumlar

  Uygulama Yolu ve Metodu

  Rheumon Jel, vücudun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana ,5 cm uzunluğunda sıkılarak, günde 4 kez uygulanabilir.

  Rheumon Jel’i, her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  rheumon_jel
 • Aldara® % 5 Krem

  PACKSHOT
 • EFUDIX % 5 krem

  PACKSHOT
 • ELIDEL® %1 krem

  PACKSHOT